a.jpg

Vraag en aanbod details

Vraag


Vraag categorie:menskracht: klussen en activiteiten
Vraag omschrijving:Wie helpt bij talentontwikkeling en inspireert kids? Het Huiskamerproject zoekt bedrijven in en rond Heerenveen om mee samen te werken middels workshops die bijdragen aan talentontwikkeling bij kinderen tussen 4 en 12 jaar oud. Voorbeelden van workshops: dans, muziek, schilderen, freerunnen, fotograferen, tekenen, sporten, techniek, bakker, dokter, enz.
Vraagnr:141 --> Wilt u reageren? Klik hier!
Organisatie:Huiskamerproject
Organisatie omschrijving:Op 4 basisscholen in Heerenveen is een Huiskamer ingericht. Het Huiskamerproject, onderdeel van Caleidoscoop Welzijnswerk, heeft als doel kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12) een paar keer per week, na schooltijd een plek te bieden waar ze heen kunnen om leuke activiteiten te ondernemen. Er worden door de begeleiders verschillende activiteiten ontwikkeld en aangeboden maar deelname hieraan is niet verplicht. De kinderen mogen ook zelfstandig gaan spelen met het beschikbare materiaal. De oorsprong van de huiskamer ligt in de overlast die de scholen, wijken en gemeente ervoeren bij de zogenaamde ‘sleutelkinderen’ (kinderen die alleen een sleutel hebben van het huis en waar tot bijvoorbeeld 7 uur ‘s avonds niemand thuis is) en kinderen waar in het gezin geen budget is voor buitenschoolse activiteiten.
Tegenprestatie:Als tegenprestatie bakken wij een heerlijke cake met de kinderen.

 

Caleidoscoop-logo

Heerenveen-logo
Rabobank-logo

Randstad-logo


Posthuis-Theater-logo